En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 15 novembre 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

835,23 €

Despesa total

36 M€

Execució

130% del pressupost

Habitants

43.096

Deute

23,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.171.460 € 11,59%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.022.888 € 5,62%
Habitatge i urbanisme 3.165.121 € 8,79%
Benestar comunitari 4.152.238 € 11,54%
Medi ambient 1.467.635 € 4,08%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.489.600 € 9,69%
Serveis socials i promoció social 2.147.704 € 5,97%
Foment de l'ocupació 788.008 € 2,19%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 169.659 € 0,47%
Educació 3.798.829 € 10,55%
Cultura 1.308.200 € 3,63%
Esport 856.902 € 2,38%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 5.700 € 0,02%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 342.802 € 0,95%
Transport públic 305.058 € 0,85%
Infraestructures 86.400 € 0,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 362.871 € 1,01%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 661.760 € 1,84%
Serveis de caràcter general 4.611.655 € 12,81%
Administració financera i tributària 854.085 € 2,37%
Transferències a altres administracions públiques 1.226.578 € 3,41%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 15 novembre 2019.

Ingressos
118%
Despesa
130%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.171.460 € 97 € 11,59 %
Serveis públics bàsics 10.807.882 € 251 € 30,03 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.425.311 € 149 € 17,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.133.590 € 142 € 17,04 %
Actuacions de caràcter econòmic 1.102.831 € 26 € 3,06 %
Actuacions de caràcter general 7.354.078 € 171 € 20,43 %
Total 35.995.153 € 835,23 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat