En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

835,23 €
Pressupost per habitant actual: 835,23 €

Pressupost inicial

36 M€
Pressupost actual: 36 M€

Execució

130% del pressupost actual

Habitants

43.096

Deute

23,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.171.460 € 11,59%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.022.888 € 5,62%
Habitatge i urbanisme 3.165.121 € 8,79%
Benestar comunitari 4.152.238 € 11,54%
Medi ambient 1.467.635 € 4,08%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.489.600 € 9,69%
Serveis socials i promoció social 2.147.704 € 5,97%
Foment de l'ocupació 788.008 € 2,19%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 169.659 € 0,47%
Educació 3.798.829 € 10,55%
Cultura 1.308.200 € 3,63%
Esport 856.902 € 2,38%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 5.700 € 0,02%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 342.802 € 0,95%
Transport públic 305.058 € 0,85%
Infraestructures 86.400 € 0,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 362.871 € 1,01%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 661.760 € 1,84%
Serveis de caràcter general 4.611.655 € 12,81%
Administració financera i tributària 854.085 € 2,37%
Transferències a altres administracions públiques 1.226.578 € 3,41%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 gener 2021.

Ingressos
118%
Despesa
130%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.010.350 € 418 € 50,04 %
Impostos indirectes 600.000 € 14 € 1,67 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.833.807 € 112 € 13,43 %
Transferències corrents 10.455.706 € 243 € 29,05 %
Ingressos patrimonials 700.791 € 16 € 1,95 %
Transferències de capital 1.308.000 € 30 € 3,63 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,24 %
Total 35.995.153 € 835,23 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat