En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 05 maig 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

835,23 €
Pressupost per habitant actual: 835,23 €

Pressupost inicial

36 M€
Pressupost actual: 36 M€

Execució

130% del pressupost actual

Habitants

43.096

Deute

23,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.171.460,04 € 11,59%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.022.887,55 € 5,62%
Habitatge i urbanisme 3.165.121,38 € 8,79%
Benestar comunitari 4.152.238,00 € 11,54%
Medi ambient 1.467.635,06 € 4,08%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.489.600,00 € 9,69%
Serveis socials i promoció social 2.147.703,87 € 5,97%
Foment de l'ocupació 788.007,60 € 2,19%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 169.658,84 € 0,47%
Educació 3.798.829,35 € 10,55%
Cultura 1.308.199,55 € 3,63%
Esport 856.902,44 € 2,38%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 5.700,00 € 0,02%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 342.802,13 € 0,95%
Transport públic 305.057,53 € 0,85%
Infraestructures 86.400,00 € 0,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 362.871,36 € 1,01%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 661.759,98 € 1,84%
Serveis de caràcter general 4.611.655,30 € 12,81%
Administració financera i tributària 854.085,11 € 2,37%
Transferències a altres administracions públiques 1.226.578,00 € 3,41%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 maig 2022.

Ingressos
118%
Despesa
130%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.171.460,04 € 96,79 € 11,59 %
Serveis públics bàsics 10.807.881,99 € 250,79 € 30,03 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.425.311,47 € 149,09 € 17,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.133.590,18 € 142,32 € 17,04 %
Actuacions de caràcter econòmic 1.102.831,02 € 25,59 € 3,06 %
Actuacions de caràcter general 7.354.078,39 € 170,64 € 20,43 %
Total 35.995.153,09 € 835,23 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat