Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

8,42 €

Pressupost inicial

362.871,36 €

% sobre el total del press.

1,01 %

Mitjana despesa provincial

276.818,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la societat de la informació. Per exemple, mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica o oficines d'atenció i defensa al consumidor.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 95,87% 347.871,36 €
Protecció dels consumidors i usuaris 4,13% 15.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,43% 110.436,36 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,63% 223.650 €
Transferències corrents 7,93% 28.785 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació