En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 setembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

988,71 €

Despesa total

44,35 M€

Execució

105% del pressupost

Habitants

44.860

Deute

15,9 M€
* a final del 2018

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.238.313 € 7,30%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.055.461 € 6,89%
Habitatge i urbanisme 4.995.196 € 11,26%
Benestar comunitari 3.495.142 € 7,88%
Medi ambient 1.756.440 € 3,96%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 3.903.924 € 8,80%
Foment de l'ocupació 1.103.015 € 2,49%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 87.636 € 0,20%
Educació 3.841.325 € 8,66%
Cultura 2.084.101 € 4,70%
Esport 2.887.185 € 6,51%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 478.865 € 1,08%
Transport públic 187.200 € 0,42%
Infraestructures 1.232.200 € 2,78%
Altres actuacions de caràcter econòmic 585.971 € 1,32%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.352.975 € 3,05%
Serveis de caràcter general 6.631.767 € 14,95%
Administració financera i tributària 1.218.834 € 2,75%
Transferències a altres administracions públiques 2.134.075 € 4,81%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 setembre 2020.

Ingressos
105%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.018.600 € 469 € 47,43 %
Impostos indirectes 1.060.000 € 24 € 2,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.882.700 € 131 € 13,27 %
Transferències corrents 11.741.750 € 262 € 26,50 %
Ingressos patrimonials 642.775 € 14 € 1,45 %
Transferències de capital 1.485.303 € 33 € 3,35 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 2.397.097 € 53 € 5,41 %
Total 44.314.725 € 987,84 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat