En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 juliol 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.037,25 €
Pressupost per habitant actual: 1.037,25 €

Pressupost inicial

47,16 M€
Pressupost actual: 47,16 M€

Execució

No disp.
En 2021 va ser un 97 %

Habitants

45.463
* dades del 2021

Deute

13,82 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.907.218,00 € 6,17%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.524.881,20 € 7,47%
Habitatge i urbanisme 5.188.046,25 € 11,00%
Benestar comunitari 4.620.010,00 € 9,80%
Medi ambient 2.588.922,40 € 5,49%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 99.138,60 € 0,21%
Serveis socials i promoció social 4.233.701,05 € 8,98%
Foment de l'ocupació 965.247,75 € 2,05%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.950,50 € 0,18%
Educació 3.762.990,85 € 7,98%
Cultura 1.863.365,60 € 3,95%
Esport 1.054.753,45 € 2,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 467.557,75 € 0,99%
Transport públic 405.610,00 € 0,86%
Infraestructures 1.305.020,00 € 2,77%
Altres actuacions de caràcter econòmic 614.160,85 € 1,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.593.504,05 € 3,38%
Serveis de caràcter general 7.947.998,45 € 16,85%
Administració financera i tributària 1.581.530,25 € 3,35%
Transferències a altres administracions públiques 2.347.097,00 € 4,98%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 22.249.240,00 € 489,35 € 47,18 %
Impostos indirectes 825.000,00 € 18,15 € 1,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.165.125,00 € 135,60 € 13,07 %
Transferències corrents 13.997.604,00 € 307,86 € 29,68 %
Ingressos patrimonials 469.000,00 € 10,32 € 0,99 %
Transferències de capital 864.235,00 € 19,01 € 1,83 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.500.000,00 € 54,98 € 5,30 %
Total 47.156.704,00 € 1.037,25 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat