Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 08 desembre 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2020

Despesa per habitant

1.035,3 €
0,00 % més vs 2019

Despesa total

46,04 M€
3,81 % més vs 2019

Estalviament net

15.162 €
13,05 % més vs 2019

Nivell d'endeutament

37,66 €
4,42 % menys vs 2019

Capacitat d'autofinançament

69.19 %
0,16 % menys vs 2019

Proposta per al 2020

Quantitat % s/ Total vs. 2019
Deute públic Deute públic 2.622.885 € 5,70%
-19,00%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.196.685 € 6,94%
+ 4,62%
Habitatge i urbanisme 5.255.646 € 11,41%
+ 5,21%
Benestar comunitari 3.948.000 € 8,57%
+ 12,96%
Medi ambient 1.959.807 € 4,26%
+ 11,58%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,18%
0,00%
Serveis socials i promoció social 4.067.483 € 8,83%
+ 4,19%
Foment de l'ocupació 1.111.655 € 2,41%
+ 0,78%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.853 € 0,18%
-4,32%
Educació 3.804.349 € 8,26%
-0,96%
Cultura 1.927.672 € 4,19%
-7,51%
Esport 1.481.915 € 3,22%
-48,67%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 488.099 € 1,06%
+ 1,93%
Transport públic 290.900 € 0,63%
+ 55,40%
Infraestructures 683.300 € 1,48%
-44,55%
Altres actuacions de caràcter econòmic 576.510 € 1,25%
-1,61%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.487.686 € 3,23%
+ 9,96%
Serveis de caràcter general 8.067.093 € 17,52%
+ 21,64%
Administració financera i tributària 2.461.304 € 5,35%
+ 101,94%
Transferències a altres administracions públiques 2.445.300 € 5,31%
+ 14,58%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.622.885 € 59 € 5,70 %
Serveis públics bàsics 14.360.138 € 323 € 31,19 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.262.839 € 118 € 11,43 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.297.788 € 164 € 15,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.038.810 € 46 € 4,43 %
Actuacions de caràcter general 14.461.383 € 325 € 31,41 %
Total 46.043.842 € 1.035,30 €

Cerca una partida específica