En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 09 juliol 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.098,01 €
Pressupost per habitant actual: 1.098,01 €

Pressupost inicial

50,12 M€
Pressupost actual: 50,12 M€

Execució

44% del pressupost actual

Habitants

45.642
* dades del 2022

Deute

13,95 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.269.260,00 € 6,52%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.666.295,70 € 7,32%
Habitatge i urbanisme 5.120.270,80 € 10,22%
Benestar comunitari 5.129.681,00 € 10,24%
Medi ambient 2.002.047,35 € 3,99%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 102.275,00 € 0,20%
Serveis socials i promoció social 4.480.212,15 € 8,94%
Foment de l'ocupació 1.280.058,95 € 2,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 86.990,05 € 0,17%
Educació 4.528.368,90 € 9,04%
Cultura 1.808.707,85 € 3,61%
Esport 1.681.379,50 € 3,36%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 954.319,10 € 1,90%
Transport públic 433.552,00 € 0,87%
Infraestructures 659.926,45 € 1,32%
Altres actuacions de caràcter econòmic 627.386,55 € 1,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.117.180,85 € 4,22%
Serveis de caràcter general 8.386.908,95 € 16,74%
Administració financera i tributària 1.255.977,85 € 2,51%
Transferències a altres administracions públiques 2.524.500,00 € 5,04%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 09 juliol 2024.

Ingressos
42%
Despesa
44%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.730.000,00 € 476,10 € 43,36 %
Impostos indirectes 670.000,00 € 14,68 € 1,34 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.691.600,00 € 146,61 € 13,35 %
Transferències corrents 17.231.300,00 € 377,53 € 34,38 %
Ingressos patrimonials 510.500,00 € 11,18 € 1,02 %
Transferències de capital 1.676.899,00 € 36,74 € 3,35 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,17 %
Passius financers 1.518.500,00 € 33,27 € 3,03 %
Total 50.115.299,00 € 1.098,01 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació