En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 abril 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

988,61 €
Pressupost per habitant actual: 988,61 €

Pressupost inicial

43,69 M€
Pressupost actual: 43,69 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

44.198

Deute

16,43 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.191.346,00 € 7,30%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.887.561,55 € 6,61%
Habitatge i urbanisme 4.452.086,63 € 10,19%
Benestar comunitari 4.770.750,00 € 10,92%
Medi ambient 1.895.774,93 € 4,34%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 87.397,02 € 0,20%
Serveis socials i promoció social 3.356.387,37 € 7,68%
Foment de l'ocupació 1.069.005,62 € 2,45%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 140.427,41 € 0,32%
Educació 3.185.648,65 € 7,29%
Cultura 3.537.322,03 € 8,10%
Esport 1.136.899,62 € 2,60%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 394.260,85 € 0,90%
Transport públic 222.618,00 € 0,51%
Infraestructures 1.895.000,00 € 4,34%
Altres actuacions de caràcter econòmic 563.840,69 € 1,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.307.277,57 € 2,99%
Serveis de caràcter general 6.272.735,46 € 14,36%
Administració financera i tributària 1.279.240,60 € 2,93%
Transferències a altres administracions públiques 2.048.830,00 € 4,69%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 abril 2021.

Ingressos
133%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.191.346,00 € 72,21 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 14.006.173,11 € 316,90 € 32,05 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.512.790,01 € 102,10 € 10,33 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.000.297,71 € 181,01 € 18,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 3.075.719,54 € 69,59 € 7,04 %
Actuacions de caràcter general 10.908.083,63 € 246,80 € 24,96 %
Total 43.694.410,00 € 988,61 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat