En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 23 febrer 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

991,1 €

Despesa total

43,7 M€

Execució

105% del pressupost

Habitants

44.086
* dades del 2016

Deute

17,9 M€
* a final del 2016

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.191.346 € 7.3 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.887.562 € 6.61 %
Habitatge i urbanisme 4.452.087 € 10.19 %
Benestar comunitari 4.770.750 € 10.92 %
Medi ambient 1.895.775 € 4.34 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 87.397 € 0.2 %
Serveis socials i promoció social 3.356.387 € 7.68 %
Foment de l'ocupació 1.069.006 € 2.45 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 140.427 € 0.32 %
Educació 3.185.649 € 7.29 %
Cultura 3.537.322 € 8.1 %
Esport 1.136.900 € 2.6 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 394.261 € 0.9 %
Transport públic 222.618 € 0.51 %
Infraestructures 1.895.000 € 4.34 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 563.841 € 1.29 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.307.278 € 2.99 %
Serveis de caràcter general 6.272.735 € 14.36 %
Administració financera i tributària 1.279.241 € 2.93 %
Transferències a altres administracions públiques 2.048.830 € 4.69 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 23 Febrer 2018.

Ingressos
134%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.475.000 € 464 € 46,86 %
Impostos indirectes 635.000 € 14 € 1,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.304.430 € 120 € 12,14 %
Transferències corrents 10.787.834 € 245 € 24,69 %
Ingressos patrimonials 642.700 € 15 € 1,47 %
Transferències de capital 1.545.000 € 35 € 3,54 %
Passius financers 4.304.446 € 98 € 9,85 %
Total 43.694.410 € 991,12 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament