En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 maig 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

988,6 €

Despesa total

43,7 M€

Execució

105% del pressupost

Habitants

44.198

Deute

17,9 M€
* a final del 2016

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.191.346 € 7.3 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.887.562 € 6.61 %
Habitatge i urbanisme 4.452.087 € 10.19 %
Benestar comunitari 4.770.750 € 10.92 %
Medi ambient 1.895.775 € 4.34 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 87.397 € 0.2 %
Serveis socials i promoció social 3.356.387 € 7.68 %
Foment de l'ocupació 1.069.006 € 2.45 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 140.427 € 0.32 %
Educació 3.185.649 € 7.29 %
Cultura 3.537.322 € 8.1 %
Esport 1.136.900 € 2.6 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 394.261 € 0.9 %
Transport públic 222.618 € 0.51 %
Infraestructures 1.895.000 € 4.34 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 563.841 € 1.29 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.307.278 € 2.99 %
Serveis de caràcter general 6.272.735 € 14.36 %
Administració financera i tributària 1.279.241 € 2.93 %
Transferències a altres administracions públiques 2.048.830 € 4.69 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 Maig 2018.

Ingressos
134%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.027.316 € 363 € 36,68 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.099.233 € 319 € 32,27 %
Despeses financeres 343.730 € 8 € 0,79 %
Transferències corrents 4.128.828 € 93 € 9,45 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.015 € 4 € 0,43 %
Inversions reals 5.828.922 € 132 € 13,34 %
Transferències de capital 173.920 € 4 € 0,40 %
Passius financers 2.904.446 € 66 € 6,65 %
Total 43.694.410 € 988,61 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat