Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

47,54 €

Pressupost inicial

2,1 M€

% sobre el total del press.

4,81 %

Mitjana despesa provincial

208.616,15 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres infraestructures 100,00% 2,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 1,90% 40.000 €
Inversions reals 98,10% 2,06 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació