Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

138,70 €

Pressupost inicial

6,13 M€

% sobre el total del press.

14,03 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 73,58% 4,51 M€
Participació ciutadana 1,06% 65.083 €
Comunicacions internes 22,29% 1,37 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,07% 188.015 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,29% 3,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,02% 2,7 M€
Transferències corrents 0,62% 38.200 €
Fons de contingència i altres imprevistos 3,07% 188.015 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació