Comunicacions internes

Pressupost inicial / hab.

30,92 €

Pressupost inicial

1,37 M€

% sobre el total del press.

3,13 %

Mitjana despesa provincial

3,73 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,02% 792.948,11 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,10% 561.665 €
Transferències corrents 0,88% 12.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació