Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.191.346 € 72 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 14.006.173 € 317 € 32,05 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.512.790 € 102 € 10,33 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.000.298 € 181 € 18,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 3.075.720 € 70 € 7,04 %
Actuacions de caràcter general 10.908.084 € 247 € 24,96 %
Total 43.694.410 € 988,61 €

Cerca una partida específica