Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.622.885,00 € 57,69 € 5,70 %
Serveis públics bàsics 14.360.137,75 € 315,84 € 31,19 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.262.838,65 € 115,75 € 11,43 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.297.788,35 € 160,51 € 15,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.038.809,65 € 44,84 € 4,43 %
Actuacions de caràcter general 14.461.382,60 € 318,06 € 31,41 %
Total 46.043.842,00 € 1.012,69 €

Cerca una partida específica