Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

45,45 €

Pressupost inicial

2,04 M€

% sobre el total del press.

4,43 %

Mitjana despesa provincial

3,47 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 23,94% 488.099,4 €
Transport públic 14,27% 290.900 €
Infraestructures 33,51% 683.300 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 28,28% 576.510,25 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,91% 406.019,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,07% 796.463 €
Transferències corrents 16,01% 326.327 €
Inversions reals 25,01% 510.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat