Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

15,03 €

Pressupost inicial

683.300 €

% sobre el total del press.

1,48 %

Mitjana despesa provincial

386.221,75 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres infraestructures 100,00% 683.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 29,64% 202.500 €
Transferències corrents 8,05% 55.000 €
Inversions reals 62,32% 425.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació