Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

12,68 €

Pressupost inicial

576.510,25 €

% sobre el total del press.

1,25 %

Mitjana despesa provincial

885.838,23 €

Sobre aquesta partida

Despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la societat de la informació. Per exemple, mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica o oficines d'atenció i defensa al consumidor.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 98,06% 565.310,25 €
Protecció dels consumidors i usuaris 1,94% 11.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,30% 284.220,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,97% 282.290 €
Inversions reals 1,73% 10.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació