Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

10,74 €

Pressupost inicial

488.099,4 €

% sobre el total del press.

1,06 %

Mitjana despesa provincial

1,48 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 31,52% 153.832,4 €
Comerç 47,54% 232.050 €
Ordenació i promoció turística 3,00% 14.637 €
Altres actuacions sectorials 17,94% 87.580 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,95% 121.799,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,85% 311.673 €
Transferències corrents 11,19% 54.627 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació