Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 73 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 299 € 29,99 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 114 € 11,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 200 € 20,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.484.236 € 56 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 255 € 25,56 %
Total 44.353.325 € 997,29 €

Cerca una partida específica