Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

261,74 €

Pressupost inicial

11,74 M€

% sobre el total del press.

26,50 %

Mitjana ingrés provincial

6,76 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 77,70% 9,12 M€
De comunitats autònomes 14,42% 1,69 M€
D'entitats locals 7,88% 925.600 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació