Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.907.218,00 € 63,94 € 6,17 %
Serveis públics bàsics 15.921.859,85 € 350,18 € 33,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.298.087,40 € 116,53 € 11,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.767.060,40 € 148,83 € 14,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.792.348,60 € 61,41 € 5,92 %
Actuacions de caràcter general 13.470.129,75 € 296,26 € 28,56 %
Total 47.156.704,00 € 1.037,16 €

Cerca una partida específica