Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

148,85 €

Pressupost inicial

6,77 M€

% sobre el total del press.

14,35 %

Mitjana despesa provincial

6,67 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 1,27% 85.950,5 €
Educació 55,61% 3,76 M€
Cultura 27,54% 1,86 M€
Esport 15,59% 1,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,04% 3,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,16% 2,92 M€
Transferències corrents 11,80% 798.490 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat