Esport

Pressupost inicial / hab.

23,20 €

Pressupost inicial

1,05 M€

% sobre el total del press.

2,24 %

Mitjana despesa provincial

1,26 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 37,03% 390.563,45 €
Promoció i foment de l'esport 30,70% 323.760 €
Instal·lacions esportives 32,28% 340.430 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,03% 390.563,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 46,17% 486.930 €
Transferències corrents 16,81% 177.260 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat