Cultura

Pressupost inicial / hab.

40,99 €

Pressupost inicial

1,86 M€

% sobre el total del press.

3,95 %

Mitjana despesa provincial

2,28 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 34,09% 635.172,7 €
Biblioteques i arxius 15,68% 292.114,9 €
Museus i arts plàstiques 7,70% 143.496 €
Promoció cultural 18,06% 336.550 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,54% 10.000 €
Lleure i temps lliure 9,34% 174.128 €
Festes populars i celebracions 14,59% 271.904 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,44% 492.600,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,20% 991.315 €
Transferències corrents 20,36% 379.450 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat