Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.626.670,00 € 82,96 € 9,11 %
Serveis públics bàsics 11.766.530,03 € 269,16 € 29,55 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.496.181,80 € 171,48 € 18,83 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.885.393,00 € 134,63 € 14,78 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.060.790,60 € 47,14 € 5,18 %
Actuacions de caràcter general 8.980.985,57 € 205,44 € 22,56 %
Total 39.816.551,00 € 910,82 €

Cerca una partida específica