Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

15,03 €

Pressupost inicial

657.250 €

% sobre el total del press.

1,65 %

Mitjana ingrés provincial

411.138,45 €

Sobre aquesta partida

Ingressos procedents de l’explotació del patrimoni de l’Ajuntament. Per exemple, interessos de dipòsits, rendes de béns immobles, aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,91% 6.000 €
Rendes de béns immobles 1,93% 12.700 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 97,15% 638.550 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació