Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.626.670 € 83 € 9,11 %
Serveis públics bàsics 11.766.530 € 269 € 29,55 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.496.182 € 171 € 18,83 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.885.393 € 135 € 14,78 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.060.791 € 47 € 5,18 %
Actuacions de caràcter general 8.980.986 € 205 € 22,56 %
Total 39.816.551 € 910,82 €

Cerca una partida específica