Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313,00 € 72,19 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 13.302.238,80 € 296,53 € 29,99 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.639,55 € 113,48 € 11,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.247,70 € 198,40 € 20,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.484.235,95 € 55,38 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650,00 € 252,73 € 25,56 %
Total 44.353.325,00 € 988,71 €

Cerca una partida específica