Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 72 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 297 € 29,99 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 113 € 11,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 198 € 20,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.484.236 € 55 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 253 € 25,56 %
Total 44.353.325 € 988,71 €

Cerca una partida específica