En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 12 desembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.002,6 €

Despesa total

44,3 M€

Execució

No disp.
En 2018 va ser un 80 %

Habitants

44.198
* dades del 2017

Deute

16,4 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.238.313 € 7,31%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.055.461 € 6,89%
Habitatge i urbanisme 4.995.196 € 11,27%
Benestar comunitari 3.495.142 € 7,89%
Medi ambient 1.756.440 € 3,96%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 3.903.924 € 8,81%
Foment de l'ocupació 1.103.015 € 2,49%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 87.636 € 0,20%
Educació 3.841.325 € 8,67%
Cultura 2.084.101 € 4,70%
Esport 2.887.185 € 6,52%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 478.865 € 1,08%
Transport públic 187.200 € 0,42%
Infraestructures 1.193.600 € 2,69%
Altres actuacions de caràcter econòmic 585.971 € 1,32%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.352.975 € 3,05%
Serveis de caràcter general 6.631.767 € 14,97%
Administració financera i tributària 1.218.834 € 2,75%
Transferències a altres administracions públiques 2.134.075 € 4,82%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 73 € 7,31 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 301 € 30,02 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 115 € 11,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 201 € 20,08 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.445.636 € 55 € 5,52 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 257 € 25,58 %
Total 44.314.725 € 1.002,64 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat