En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

988,71 €
Pressupost per habitant actual: 988,71 €

Pressupost inicial

44,35 M€
Pressupost actual: 44,35 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

44.860

Deute

14,73 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.238.313,00 € 7,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.055.461,00 € 6,71%
Habitatge i urbanisme 4.995.195,85 € 10,97%
Benestar comunitari 3.495.142,00 € 7,67%
Medi ambient 1.756.439,95 € 3,86%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.700,60 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 3.903.923,75 € 8,57%
Foment de l'ocupació 1.103.015,20 € 2,42%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 87.635,80 € 0,19%
Educació 3.841.325,25 € 8,43%
Cultura 2.084.101,20 € 4,58%
Esport 2.887.185,45 € 6,34%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 478.865,00 € 1,05%
Transport públic 187.200,00 € 0,41%
Infraestructures 1.193.600,00 € 2,62%
Altres actuacions de caràcter econòmic 585.970,95 € 1,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.352.974,50 € 2,97%
Serveis de caràcter general 6.631.766,95 € 14,56%
Administració financera i tributària 1.218.833,55 € 2,68%
Transferències a altres administracions públiques 2.134.075,00 € 4,69%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 febrer 2024.

Ingressos
105%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.018.600,00 € 468,54 € 47,43 %
Impostos indirectes 1.060.000,00 € 23,63 € 2,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.882.700,00 € 131,13 € 13,27 %
Transferències corrents 11.741.750,00 € 261,74 € 26,50 %
Ingressos patrimonials 642.775,00 € 14,33 € 1,45 %
Transferències de capital 1.485.303,00 € 33,11 € 3,35 %
Actius financers 86.500,00 € 1,93 € 0,20 %
Passius financers 2.397.097,00 € 53,44 € 5,41 %
Total 44.314.725,00 € 987,84 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació