Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

147,83 €

Pressupost inicial

6,63 M€

% sobre el total del press.

14,95 %

Mitjana despesa provincial

3,97 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 71,79% 4,76 M€
Coord. organització institucional entitats locals 0,00% 0 €
Participació ciutadana, Mediació i Civisme 1,13% 74.950 €
Comunicacions internes 24,04% 1,59 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,05% 202.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,25% 3,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,99% 3,25 M€
Transferències corrents 0,57% 37.826 €
Fons de contingència i altres imprevistos 3,05% 202.000 €
Inversions reals 1,13% 75.000 €
Transferències de capital 0,01% 750 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació