Proposta per al 2019

Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

150,05 €

Despesa pressupostada

6,6 M€

% sobre el total del press.

14,97 %

Mitjana despesa provincial

12,5 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 71,79% 4,8 M€
Coord. organització institucional entitats locals 0,00% 0 €
Participació ciutadana 1,13% 74.950 €
Comunicacions internes 24,04% 1,6 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,05% 202.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat