Administració general

Pressupost inicial / hab.

106,13 €

Pressupost inicial

4,76 M€

% sobre el total del press.

10,73 %

Mitjana despesa provincial

3,72 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,67% 2,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,13% 2,53 M€
Transferències corrents 0,15% 7.300 €
Inversions reals 1,05% 50.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat