Comunicacions internes

Despesa pres. / hab.

35,53 €

Despesa pressupostada

1,59 M€

% sobre el total del press.

3,59 %

Mitjana despesa provincial

2,51 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,02% 892.912,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,65% 663.850 €
Transferències corrents 0,77% 12.276 €
Inversions reals 1,57% 25.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat