Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

10,67 €

Pressupost inicial

478.865 €

% sobre el total del press.

1,08 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 32,64% 156.320 €
Comerç 46,40% 222.193 €
Ordenació i promoció turística 3,62% 17.352 €
Altres actuacions sectorials 17,33% 83.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,33% 121.310 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,30% 312.693 €
Transferències corrents 9,37% 44.862 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació