Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Despesa pres. / hab.

10,77 €

Despesa pressupostada

478.865 €

% sobre el total del press.

1,08 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 32,64% 156.320 €
Comerç 46,40% 222.193 €
Ordenació i promoció turística 3,62% 17.352 €
Altres actuacions sectorials 17,33% 83.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat