En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 agost 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.017,11 €

Despesa total

45,23 M€

Execució

101% del pressupost

Habitants

44.474

Deute

15,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.598.090 € 7,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.923.633 € 6,46%
Habitatge i urbanisme 4.804.843 € 10,62%
Benestar comunitari 3.435.495 € 7,59%
Medi ambient 1.737.200 € 3,84%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 3.632.873 € 8,03%
Foment de l'ocupació 1.607.403 € 3,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.867 € 0,19%
Educació 3.706.339 € 8,19%
Cultura 3.595.712 € 7,95%
Esport 1.886.975 € 4,17%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391 € 0,79%
Transport públic 232.618 € 0,51%
Infraestructures 1.359.000 € 3,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.224 € 1,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.527.933 € 3,38%
Serveis de caràcter general 7.106.975 € 15,71%
Administració financera i tributària 920.787 € 2,04%
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830 € 4,53%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 agost 2020.

Ingressos
105%
Despesa
101%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115 € 472 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000 € 21 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860 € 124 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375 € 248 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038 € 15 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000 € 53 € 5,22 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000 € 76 € 7,54 %
Total 44.938.888 € 1.010,45 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat