En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 juliol 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.017,11 €
Pressupost per habitant actual: 1.017,11 €

Pressupost inicial

45,23 M€
Pressupost actual: 45,23 M€

Execució

101% del pressupost actual

Habitants

44.474

Deute

15,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.598.090,00 € 7,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.923.632,80 € 6,46%
Habitatge i urbanisme 4.804.842,58 € 10,62%
Benestar comunitari 3.435.495,00 € 7,59%
Medi ambient 1.737.200,30 € 3,84%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.700,60 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 3.632.872,90 € 8,03%
Foment de l'ocupació 1.607.402,90 € 3,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.866,95 € 0,19%
Educació 3.706.339,30 € 8,19%
Cultura 3.595.711,84 € 7,95%
Esport 1.886.974,90 € 4,17%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391,30 € 0,79%
Transport públic 232.618,00 € 0,51%
Infraestructures 1.359.000,00 € 3,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.223,60 € 1,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.527.933,30 € 3,38%
Serveis de caràcter general 7.106.975,03 € 15,71%
Administració financera i tributària 920.786,70 € 2,04%
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830,00 € 4,53%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 juliol 2021.

Ingressos
105%
Despesa
101%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.527.183,00 € 371,61 € 36,54 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.963.415,00 € 336,45 € 33,08 %
Despeses financeres 358.200,00 € 8,05 € 0,79 %
Transferències corrents 4.084.248,00 € 91,83 € 9,03 %
Fons de contingència i altres imprevistos 192.790,00 € 4,33 € 0,43 %
Inversions reals 5.514.612,00 € 124,00 € 12,19 %
Transferències de capital 233.050,00 € 5,24 € 0,52 %
Actius financers 86.500,00 € 1,94 € 0,19 %
Passius financers 3.274.890,00 € 73,64 € 7,24 %
Total 45.234.888,00 € 1.017,11 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat