En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 17 novembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.023,5 €

Despesa total

45,2 M€

Execució

73% del pressupost

Habitants

44.198
* dades del 2017

Deute

16,4 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.598.090 € 7.95 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.923.633 € 6.46 %
Habitatge i urbanisme 4.804.843 € 10.62 %
Benestar comunitari 3.435.495 € 7.59 %
Medi ambient 1.737.200 € 3.84 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0.19 %
Serveis socials i promoció social 3.632.873 € 8.03 %
Foment de l'ocupació 1.607.403 € 3.55 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.867 € 0.19 %
Educació 3.706.339 € 8.19 %
Cultura 3.595.712 € 7.95 %
Esport 1.886.975 € 4.17 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391 € 0.79 %
Transport públic 232.618 € 0.51 %
Infraestructures 1.359.000 € 3.0 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.224 € 1.29 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.527.933 € 3.38 %
Serveis de caràcter general 7.106.975 € 15.71 %
Administració financera i tributària 920.787 € 2.04 %
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830 € 4.53 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 novembre 2018.

Ingressos
81%
Despesa
73%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115 € 475 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000 € 21 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860 € 125 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375 € 249 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038 € 15 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000 € 53 € 5,22 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000 € 77 € 7,54 %
Total 44.938.888 € 1.016,76 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat