En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.017,11 €
Pressupost per habitant actual: 1.017,11 €

Pressupost inicial

45,23 M€
Pressupost actual: 45,23 M€

Execució

101% del pressupost actual

Habitants

44.474

Deute

15,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.598.090,00 € 7,73%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.923.632,80 € 6,28%
Habitatge i urbanisme 4.804.842,58 € 10,32%
Benestar comunitari 3.435.495,00 € 7,38%
Medi ambient 1.737.200,30 € 3,73%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.700,60 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 3.632.872,90 € 7,80%
Foment de l'ocupació 1.311.402,90 € 2,82%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.866,95 € 0,18%
Educació 3.706.339,30 € 7,96%
Cultura 3.595.711,84 € 7,73%
Esport 1.886.974,90 € 4,05%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391,30 € 0,77%
Transport públic 232.618,00 € 0,50%
Infraestructures 1.359.000,00 € 2,92%
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.223,60 € 1,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.527.933,30 € 3,28%
Serveis de caràcter general 7.106.975,03 € 15,27%
Administració financera i tributària 920.786,70 € 1,98%
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830,00 € 4,40%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 febrer 2024.

Ingressos
105%
Despesa
101%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115,00 € 471,92 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000,00 € 21,36 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860,00 € 123,84 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375,00 € 247,73 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038,00 € 14,71 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000,00 € 52,73 € 5,22 %
Actius financers 86.500,00 € 1,94 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000,00 € 76,22 € 7,54 %
Total 44.938.888,00 € 1.010,45 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació