En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 maig 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

894,98 €
Pressupost per habitant actual: 894,98 €

Pressupost inicial

39,17 M€
Pressupost actual: 39,17 M€

Execució

106% del pressupost actual

Habitants

43.769

Deute

20,95 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.760.732,00 € 9,60%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.915.267,30 € 4,89%
Habitatge i urbanisme 4.036.548,85 € 10,30%
Benestar comunitari 4.291.560,85 € 10,96%
Medi ambient 1.685.878,00 € 4,30%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.856.405,00 € 9,84%
Serveis socials i promoció social 2.436.691,95 € 6,22%
Foment de l'ocupació 772.654,70 € 1,97%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 103.679,35 € 0,26%
Educació 2.557.658,45 € 6,53%
Cultura 1.530.185,95 € 3,91%
Esport 1.008.756,30 € 2,58%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 3.000,00 € 0,01%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 354.996,75 € 0,91%
Transport públic 288.300,00 € 0,74%
Infraestructures 1.173.966,92 € 3,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 423.266,35 € 1,08%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.010.620,00 € 2,58%
Serveis de caràcter general 5.558.454,35 € 14,19%
Administració financera i tributària 796.892,85 € 2,03%
Transferències a altres administracions públiques 1.606.971,00 € 4,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 maig 2022.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.760.732,00 € 85,92 € 9,60 %
Serveis públics bàsics 11.929.255,00 € 272,55 € 30,45 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.065.751,65 € 161,43 € 18,04 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.200.280,05 € 118,81 € 13,28 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.243.530,02 € 51,26 € 5,73 %
Actuacions de caràcter general 8.972.938,20 € 205,01 € 22,91 %
Total 39.172.486,92 € 894,98 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat