En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

895 €

Despesa total

39,2 M€

Execució

106% del pressupost

Habitants

43.769

Deute

20,9 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.760.732 € 9.6 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.915.267 € 4.89 %
Habitatge i urbanisme 4.036.549 € 10.3 %
Benestar comunitari 4.291.561 € 10.96 %
Medi ambient 1.685.878 € 4.3 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.856.405 € 9.84 %
Serveis socials i promoció social 2.436.692 € 6.22 %
Foment de l'ocupació 772.655 € 1.97 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 103.679 € 0.26 %
Educació 2.557.658 € 6.53 %
Cultura 1.530.186 € 3.91 %
Esport 1.008.756 € 2.58 %
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 3.000 € 0.01 %
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 354.997 € 0.91 %
Transport públic 288.300 € 0.74 %
Infraestructures 1.173.967 € 3.0 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 423.266 € 1.08 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.010.620 € 2.58 %
Serveis de caràcter general 5.558.454 € 14.19 %
Administració financera i tributària 796.893 € 2.03 %
Transferències a altres administracions públiques 1.606.971 € 4.1 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 setembre 2018.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.760.732 € 86 € 9,60 %
Serveis públics bàsics 11.929.255 € 273 € 30,45 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.065.752 € 161 € 18,04 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.200.280 € 119 € 13,28 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.243.530 € 51 € 5,73 %
Actuacions de caràcter general 8.972.938 € 205 € 22,91 %
Total 39.172.487 € 894,98 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat