Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

18,21 €

Pressupost inicial

796.892,85 €

% sobre el total del press.

2,03 %

Mitjana despesa provincial

1,47 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 796.892,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,57% 291.392,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,38% 385.500 €
Despeses financeres 15,06% 120.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació