Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

113,89 €

Pressupost inicial

4,98 M€

% sobre el total del press.

12,56 %

Mitjana ingrés provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 17,85% 890.000 €
Taxes per activitats de competència local 10,41% 519.000 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 31,90% 1,59 M€
Preus públics 23,93% 1,19 M€
Vendes 4,02% 200.300 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,50% 25.000 €
Altres ingressos 11,39% 568.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació