Educació

Pressupost inicial / hab.

58,44 €

Pressupost inicial

2,56 M€

% sobre el total del press.

6,53 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris. S'hi inclouen despeses de construcció, dotació i funcionament de centres d'ensenyament, així com les que serveixin per millorar el nivell educatiu dels ciutadans. Les despeses en concepte de transport escolar, beques, ajudes, es consideren serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'educació 4,56% 116.590,25 €
Educació preescolar i primària 74,07% 1,89 M€
Promoció educativa 12,03% 307.695 €
Serveis complementaris d'educació 9,34% 238.857,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,35% 1,06 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,97% 1,15 M€
Transferències corrents 9,77% 249.981 €
Inversions reals 3,91% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat