Educació preescolar i primària

Despesa pres. / hab.

43,28 €

Despesa pressupostada

1,89 M€

% sobre el total del press.

4,84 %

Mitjana despesa provincial

616.166,59 €

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,19% 723.525 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,82% 924.970 €
Transferències corrents 7,71% 146.021 €
Inversions reals 5,28% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat