Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

98,05 €

Pressupost inicial

4,29 M€

% sobre el total del press.

10,96 %

Mitjana despesa provincial

3,21 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Abastament domiciliari d'aigua potable 1,05% 45.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 33,79% 1,45 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 34,56% 1,48 M€
Enllumenat públic 0,77% 33.000 €
Altres serveis de benestar comunitari 29,83% 1,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,72% 932.145,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 72,36% 3,11 M€
Transferències corrents 0,58% 25.100 €
Inversions reals 5,34% 229.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat