Altres serveis de benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

29,25 €

Despesa pressupostada

1,28 M€

% sobre el total del press.

3,27 %

Mitjana despesa provincial

369.178,99 €

Sobre aquesta partida

Altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 72,80% 932.145,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,62% 123.115 €
Transferències corrents 1,96% 25.100 €
Inversions reals 15,62% 200.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat