Recollida,gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

33,13 €

Despesa pressupostada

1,45 M€

% sobre el total del press.

3,70 %

Mitjana despesa provincial

1,8 M€

Sobre aquesta partida

Hi ha tres programes relacionats amb la recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 98,00% 1,42 M€
Inversions reals 2,00% 29.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat