Esport

Pressupost inicial / hab.

23,05 €

Pressupost inicial

1,01 M€

% sobre el total del press.

2,58 %

Mitjana despesa provincial

762.855,56 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 21,13% 213.180,3 €
Promoció i foment de l'esport 22,61% 228.114 €
Instal·lacions esportives 56,25% 567.462 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,13% 213.180,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 57,21% 577.066 €
Transferències corrents 8,65% 87.260 €
Inversions reals 13,01% 131.250 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació