Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

127,00 €

Pressupost inicial

5,56 M€

% sobre el total del press.

14,19 %

Mitjana despesa provincial

2,4 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 68,03% 3,78 M€
Participació ciutadana 0,97% 53.715 €
Comunicacions internes 18,14% 1,01 M€
Imprevistos i funcions no classificades 12,86% 714.758,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,94% 3,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,33% 1,46 M€
Transferències corrents 0,31% 17.000 €
Inversions reals 9,42% 523.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat