Comunicacions internes

Despesa pres. / hab.

23,04 €

Despesa pressupostada

1,01 M€

% sobre el total del press.

2,57 %

Mitjana despesa provincial

1,54 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,75% 511.865,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,81% 421.690 €
Inversions reals 7,44% 75.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat