Administració general

Pressupost inicial / hab.

86,40 €

Pressupost inicial

3,78 M€

% sobre el total del press.

9,65 %

Mitjana despesa provincial

2,05 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,55% 2,4 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,24% 954.421 €
Inversions reals 11,21% 423.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació