Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

8,11 €

Pressupost inicial

354.996,75 €

% sobre el total del press.

0,91 %

Mitjana despesa provincial

697.157,04 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 21,78% 77.301,75 €
Comerç 49,35% 175.180 €
Ordenació i promoció turística 2,39% 8.500 €
Desenvolupament empresarial 14,08% 50.000 €
Altres actuacions sectorials 12,40% 44.015 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,78% 77.301,75 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,56% 151.095 €
Transferències corrents 20,70% 73.500 €
Inversions reals 14,96% 53.100 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació