Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.760.732,00 € 85,92 € 9,60 %
Serveis públics bàsics 11.929.255,00 € 272,55 € 30,45 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.065.751,65 € 161,43 € 18,04 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.200.280,05 € 118,81 € 13,28 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.243.530,02 € 51,26 € 5,73 %
Actuacions de caràcter general 8.972.938,20 € 205,01 € 22,91 %
Total 39.172.486,92 € 894,98 €

Cerca una partida específica