Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.760.732 € 86 € 9,60 %
Serveis públics bàsics 11.929.255 € 273 € 30,45 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.065.752 € 161 € 18,04 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.200.280 € 119 € 13,28 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.243.530 € 51 € 5,73 %
Actuacions de caràcter general 8.972.938 € 205 € 22,91 %
Total 39.172.487 € 894,98 €

Cerca una partida específica