Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

234,38 €

Pressupost inicial

10,26 M€

% sobre el total del press.

25,85 %

Mitjana ingrés provincial

10,69 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 72,80% 7,47 M€
De comunitats autònomes 17,67% 1,81 M€
D'entitats locals 9,38% 962.693,03 €
D'empreses privades 0,10% 10.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,05% 5.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació