Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.902.427,61 € 90,52 € 4,82 %
Serveis públics bàsics 12.453.487,53 € 288,86 € 15,38 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.393.028,53 € 148,29 € 7,89 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.077.785,00 € 140,98 € 7,50 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.208.482,00 € 97,62 € 5,20 %
Actuacions de caràcter general 7.463.060,16 € 173,11 € 9,21 %
Total 80.996.541,66 € 1.878,75 €

Cerca una partida específica