Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.902.428 € 91 € 9,64 %
Serveis públics bàsics 12.453.488 € 289 € 30,75 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.393.029 € 148 € 15,79 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.077.785 € 141 € 15,01 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.208.482 € 98 € 10,39 %
Actuacions de caràcter general 7.463.060 € 173 € 18,43 %
Total 40.498.271 € 939,37 €

Cerca una partida específica