Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

255,28 €

Pressupost inicial

11,01 M€

% sobre el total del press.

27,18 %

Mitjana ingrés provincial

11,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,96% 7,81 M€
De comunitats autònomes 24,89% 2,74 M€
D'entitats locals 3,82% 419.967,35 €
D'empreses privades 0,15% 16.700 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,18% 20.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació