Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.419.150 € 78 € 7,71 %
Serveis públics bàsics 10.975.326 € 249 € 24,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 8.034.397 € 182 € 18,12 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.503.661 € 170 € 16,93 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.426.324 € 100 € 9,99 %
Actuacions de caràcter general 9.970.824 € 226 € 22,49 %
Total 44.329.683 € 1.005,53 €

Cerca una partida específica