Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

248,95 €

Despesa pressupostada

10,98 M€

% sobre el total del press.

24,76 %

Mitjana despesa provincial

9,04 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 19,93% 2,19 M€
Habitatge i urbanisme 22,10% 2,43 M€
Benestar comunitari 42,17% 4,63 M€
Medi ambient 15,80% 1,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,26% 4,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 57,60% 6,32 M€
Transferències corrents 0,57% 62.855 €
Inversions reals 2,87% 315.000 €
Transferències de capital 0,69% 76.140 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat