Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

55,02 €

Pressupost inicial

2,43 M€

% sobre el total del press.

5,47 %

Mitjana despesa provincial

3,21 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 38,28% 928.632,7 €
Urbanisme 10,75% 260.790 €
Habitatge 0,82% 20.000 €
Vies públiques 50,14% 1,22 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,40% 1,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,74% 1,09 M€
Transferències corrents 1,24% 30.000 €
Inversions reals 2,62% 63.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació